Lav sosial aksept

Øker risikoen for smerter hos unge

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvor stor rolle har liten sosial aksept for utvikling av muskel- og skjelettsmerter hos ungdomsskoleelever, og påvirkes smerter av psykisk stress? Det var utgangspunktet for en studie med data fra Tromsø-studien Fit Futures. Av 775 deltagere, hvorav drøyt halvparten var jenter, hadde nær 72 prosent ikke smerter ved studiestart. Sannsynligheten for vedvarende muskelskjelettsmerter etter to år var 1,8 ganger høyere for unge som opplevde liten sosial aksept fra jevngamle. Psykisk stress så ikke ut til ha betydning for smerter ved toårsoppfølging.