Akuttinnleggelser

En av fem var legemiddelrelatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gjennomsnittlig alder på pasientene i studien var 67 år, og i gjennomsnitt hadde de fire faste legemidler. Snaut 20 prosent av akuttinnleggelsene ved Diakonhjemmet sykehus fra april 2017 til mai 2018 gjaldt legemiddelrelatert problemstilling – ofte forbundet med bruk av blodfortynnende medisiner eller immundempende medikamenter. 72,2 prosent av de legemiddelrelaterte innleggelsene ble relatert til medisinbivirkninger, mens 16,5 prosent var forbundet med ikke å ha tatt medisin som forskrevet. Bare 11,4 prosent av de legemiddelrelaterte akuttinnleggelsene ble dokumentert av lege i løpet av sykehusoppholdet. Den retrospektive kohortstudien er en substudie til randomisert studie på legemiddelgjennomgang, og 402 pasienter i intervensjonsgruppen inngår i substudien.