Røyking og hjerteinfarkt

Kvinner oftere akuttinnlagt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er kjent at røyking er forbundet med høyere risiko for sykdom og død etter et hjerteinfarkt, men det er begrenset med dokumentasjon på effekten av røyking hos eldre med gjennomgått hjerteinfarkt med påfølgende hjertesvikt med nedsatt venstre ventrikkelfunksjon (høyrisikopasienter). Det har blant andre norske forskere gjort noe med. I en metaanalyse av fire store internasjonale randomiserte legemiddelstudier, har de sett på data fra 28 735 høyrisiko infarktpasienter.