Udiagnostisert diabetes

Liten andel – men ugunstig risikoprofil

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forekomsten av diabetes i materiale fra HUNT4-undersøkelsen (2017–2019) var 6,0 prosent – hvorav 11,1 prosent var tidligere udiagnostisert. Prediabetes ble avdekket hos 6,4 prosent. Blant dem med udiagnostisert diabetes hadde 58 prosent HbA1c på 48–53 mmol/mol. Bare 14 prosent hadde et blodsukkernivå på over 64 mmol/mol. Sammenlignet med personer med normalt HbA1c-nivå, hadde de med udiagnostisert diabetes eller prediabetes høyere verdier på kroppsmasseindeks, midjemål, systolisk blodtrykk, triglyserider og CRP, men lavere nivå av LDL-kolesterol. For hver av de målte risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, hadde de med udiagnostisert diabetes et mindre gunstig nivå enn dem med diagnostisert diabetes.