Frykt for hjertesykdom

God effekt av kognitiv terapi på nett

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Internettbasert kognitiv atferdsterapi hadde god effekt på personer med brystsmerter som ikke skyldes hjertesykdom. Det viser norske forskere. De 161 deltagerne ble randomisert til enten vanlig oppfølging eller til intervensjonsgruppen med seks uker med nettbasert kognitiv atferdsterapi og kort telefonoppfølging ukentlig fra en kliniker. Mellom terapitimene deltok intervensjonsgruppen i et persontilpasset opplegg for fysisk aktivitet. Symptomer på depresjon var redusert i intervensjonsgruppen ved oppfølging etter tre måneder, men ikke ved ettårs-oppfølging. Helserelatert livskvalitet var signifikant bedre ved oppfølging etter 12 måneder. Seksukers-opplegget bidro også til signifikant økt fysisk aktivitet i intervensjonsgruppen. Nær 85 prosent av deltagerne i intervensjonsgruppen fullførte minst fem av seks økter.