Legevaktutviklingen i Nord-Trøndelag 2000–22

Interkommunale legevaktordninger erstattet utover 2000-tallet de kommunale legevaktene. Begrunnelsen var primært den store vaktbelastningen på allmennleger.

Illustrasjonsfoto: ScanStockPhoto

Maria Kristina Gravbrøt Mona

Medisinstudent, Universitetet i Oslo