Beslutningsstøtte ved muskel- og skjelettsmerter

Behandling av muskel- og skjelettplager i allmennpraksis kan være vanskelig og tidkrevende. Ved NTNU bygger vi nå et beslutningsstøttesystem som skal benytte kunstig intelligens for å bistå fastlegen i behandling av denne pasientgruppen, SupportPrim-prosjektet.

Lars Christian Naterstad Lervik

Forsker og førsteamanuensis

Ingebrigt Meisingset

Forsker

Ottar Vasseljen

Professor

Illustrasjon: Colourbox