Går det over av seg selv?

Jan Håkon Juul

Et av de viktigste diagnostiske virkemidlene en fastlege besitter er tid. Det er ofte viktig å se det an litt, følge utviklingen, og mange ganger går symptomene og plagene over av seg selv. I tilsynssaker er det ofte dessverre likevel slik at det viste seg at man ventet for lenge. Når symptomene er åpenbart alvorlige eller utvikler seg fort til det verre, må man sette diagnosen og gi behandling raskt. Hvis du i tillegg setter en alvorlig diagnose uten å gi behandling, er prognosen dårlig.