Hva Utposten har betydd for meg

For meg var det å bli med i Utposten en del av en slags rehabilitering etter en turbulent periode karrieremessig.

Dag-Helge Rønnevik

Spesialist i samfunnsmedisin og fastlegevikar Rossabu legesenter