Utposten – mitt faglige skattkammer

Min tid som redaktør strakk seg fra 2008 og ut 2019. Tanken var å holde på i fem år, men gode medarbeidere og spennende oppgaver fikk meg til å bli. Og for et privilegium det var å sette seg inn i et vell av saker og problemstillinger, og høste fra kunnskapens tre hver gang jeg intervjuet en person som hadde utmerket seg i faget eller i helsepolitikken.

Tom Sundar peker på at artiklene i Utposten 1/2016 som omhandlet arbeid med flyktninger og asylsøkere, både nasjonalt og lokalt, fortsatt er relevante i lys av dagens Ukraina-situasjon. Artikkelen til venstre finner du her, mens den til høyre kan leses i sin helhet her.

Tom Sundar

Bydelsoverlege