Utposten – døråpner til verden og det umulige

Anders Svensson

Kombilege, Bø i Vesterålen

Utposten gjorde det mulig for Andersen Svensson å være lege i Bø i en mannsalder og samtidig være en del av et større fellesskap.*

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen / www.nordnorge.com