Allmennmedisinsk blomstring, samfunnsmedisin i motgang og villrede, og faklene brenner for de tredelte småsykehusene

Petter Øgar

Pensjonert ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet

Tilbakeblikk på Utposten 2/1994.