Lågterskeltilbod til skriveføre

For ein som ikkje har skrive dagbok, er det ikkje lett å vera trygg på minnet om tida i Utposten for over 25 år sidan. Heldigvis hugsar eg enno mykje, men erfaringane mine frå den gongen er nok vurderte og justerte utruleg mange gonger i mellomtida. Det gjeld ikkje minst dei faglege forholda som me drøfta då. Derfor vert dette ei kort personleg tidsreise.

Braut dreg mellom anna fram denne artikkelen som ein typisk tekst i Utposten.

Geir Sverre Braut

Seniorrådgjevar, Stavanger universitetssjukehus og professor, Høgskulen på Vestlandet