“Du skal skrive ditt fag”, sa Per Fugelli

… og så kom Utpostens kvinneredaksjon

Året var 1986. Jeg hadde vært bydelslege på fulltid i Oslo i ti år og skulle begynne som kombilege i Bergen med praksis og akademisk stilling. Noen damer som kjente hverandre fra studietiden i Bergen møttes i hyggelig lag. Berit Olsen (som ble Norges første kvinnelige fylkeslege), mente tiden var inne for at kvinnene skulle overta Utposten. Vi fikk med oss gode kolleger, og så gjorde vi det.

Utpostenredaksjonen på utflukt til The Outpost utenfor Vancouver etter presentasjonen i Editors’ Club. Fra venstre: Mette Brekke, Åsa Rytter Evensen, Gunn Aadland, Janecke Thesen og Kirsti Malterud. (Marit Hafting kunne dessverre ikke være med på denne turen.)

Kirsti Malterud

Medlem av redaksjonen 1988–1992)