Intervju med Per Wium og Harald Siem:

Sjuende far i huset blir vi aldri!

Vi vil ikke opp i hornet på veggen.

Utposten er femti år i disse dager. De to gjenlevende Askeladdene som fant på det hele, ble behørig portrettert ved 40-årsjubileet. Nåværende Utposten-redaksjon, forsterket av nylig pensjonerte Tove Rutle, kan likevel ikke la dem være i fred når nye ti år har gått og et «gullbryllup» står for tur.

Historien om Utposten dreier seg ikke bare om et tidsskrift, men også om et livslangt vennskap.

Kari Thori Kogstad

Redaksjonsmedlem Utposten