Det skjedde på 1980-tallet

Kommunehelsereformen og nye spesialiteter i allmenn- og samfunnsmedisin ga mye stoff til Utposten i det som skulle bli primærhelsetjenestens tiår.

Faksimile av Utposten 3–4/1983.

Magne Nylenna

Professor emeritus i samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo