Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978–1983

I 1974 startet den allmennmedisinske praksisen ved Risvollan legesenter i Trondheim. Etter medisinstudier i Tyskland etablerte fem entusiastiske studiekamerater en gruppepraksis rett etter turnus. Lite var tilrettelagt for oss, og det meste måtte vi lære ad hoc.

To eldre kolleger på tur med sine hunder.

Aage Bjertnæs

og

Martin Holte

Pensjonerte fastleger, Trondheim