Utposten for 50 år siden

Redaksjonen gir et tilbakeblikk til Utposten-utgaver fra 50 år tilbake. Vi er i dette jubileumsnummeret kommet til nummer 3, som var et temanummer.

Jan Håkon Juul

Redaksjonsmedlem Utposten

Faksimile av den tredje utgaven av Utposten.