Heier på sykepleierne!

Silje Røssvoll

Fastlege

Hvorfor har jeg valgt en sykepleier-tekst i et legeblad? Skal de «oppgaveglides» til å skrive tidsskriftene våre også nå?

Illustrasjonsfoto: Colourbox