Samhandlingsutfordringer:

På agendaen i 50 år

Min karriere som redaktør i Utposten startet i januar 2013 og sluttet i mai 2018, etter en opplevelsesrik tur til Baskerland og redaksjonsmøte i San Sebastian.

Anne Grethe, Mona og Tove har pause fra sykkelsetet i en rapsåker i Baskerland, på vei til redaksjonsmøtet i San Sebastian i mai 2018.

Anne Grethe Olsen

Fylkeslege, Statsforvalteren i Troms og Finnmark