Smertepasienter med problematisk opioidbruk

Opioider er svært effektive i akutt smertebehandling, men virkningen avtar allerede etter få ukers behandling. Forskrivning over tid er forbundet med toleranseutvikling og risiko for å utvikle avhengighet. Denne artikkelen gir en kort oversikt over smerte som symptom og diagnose, og belyser forskjellen mellom problematisk opioidbruk og iatrogen avhengighet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Peter Krajci

Overlege, ph.d, medisinskfaglig rådgiver, Seksjon rusakuttmottak og avgiftning, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF

Camilla Holter Huseby

Overlege, medisinskfaglig rådgiver, Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF

Audun Stubhaug

Avdelingsleder og professor, Avdeling for smertebehandling, OUS og Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo