Koronasituasjonen
Evaluering og læring etter covid-19-pandemien:

Kan hurtigtester for covid-19 trygt transporteres hjem i skolesekk av elever vinterstid?

I perioder med utbredt smitte anbefalte Folkehelseinstituttet screening av elever i grunnskole og videregående skole. Testene som benyttes skulle ikke utsettes for frost. Er det mulig å transportere hurtigtester hjem i skolesekken uten at de blir utsatt for uakseptabelt lave temperaturer? Dette temaet har tidligere vært lite belyst med forskning.

Covid-19 selvtest 1-test pakke.

Per Kjetil Dalane

Kommuneoverlege i Vennesla kommune

per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no

Bakgrunn

Covid-19-pandemien har vart i snart to år i Norge, med flere bølger. Norge står i likhet med store deler av verden nå foran kanskje den største bølgen hittil, forårsaket av den hittil mest smittsomme varianten, omikron. Det er blitt økt tilgang på hurtigtester siden august 2021, og disse har blitt brukt i økende grad til primærdiagnostikk og til screening. Testene har lavere sensitivitet enn PCR, men er enkle i bruk. Utover høsten 2021 er hurtigtester blitt gradvis mer brukt som hjemmetest, i takt med at man har sett at befolkningen mestrer testprosedyren. Testing fra fremre del av nesen har også bidratt til at selvtester er blitt akseptert av befolkningen.

FHI anbefaler (1) at det ved høyt smittetrykk og utbrudd gjennomføres screening av elever i grunnskolene og videregående skoler ved hjelp av selvtester. Testene skal oppbevares ved minimum to grader Celsius. Det er usikkert om tester som har vært oppbevart kaldere enn dette fortsatt gir valide resultater. Det er valgt forskjellige utleveringsmåter i norske kommuner i vinter. Noen har valgt å be foreldre møte opp på for eksempel skolen for å hente testene, slik at de sørger for sikker transport. Andre har sendt testpakkene hjem med elevene, i skolesekken eller i lommen. Det er klart ressursbesparende for skole og foreldre om testene kan deles ut til elevene på skolen og transporteres hjem. Jeg gjorde søk på Pubmed med søkeordene «temperature AND school AND bag» uten treff på alle ordene samtidig. Jeg har undersøkt temperaturutviklingen i skolesekken ved eksponering for kuldegrader som en funksjon av tid.

1 Aanonsen termometer brukt til kalibrering av Tronic termometer

2 Tronic termometer ved oppstart

3 Proben på Tronic termometeret plasseres i ytterste rom på sekken ved starten på forsøket

4 Avlesning etter 30 minutter i det ytterste rommet i sekken

5 Avlesning etter to timer og seks minutter med proben i det store rommet

Materiale og metode

Ved hjelp av en skolesekk med vanlig innhold og et ute-/innetermometer ble temperaturutviklingen observert som en funksjon av tid.

For å skape tilsvarende betingelser som i en vanlig skolehverdag hadde sekken og dens innhold ved forsøkets begynnelse en temperatur på 23 grader Celsius etter å ha blitt oppbevart innendørs. Det ble brukt et Tronic ute-/innetermometer med en kablet utetemperaturprobe, dette var også oppbevart innendørs frem til forsøkets start. Termometeret ble kalibrert mot et Aanonsen termometer, som viste 22,9 grader Celsius ved forsøkets begynnelse, mens Tronic termometeret viste 23,0 grader Celsius innendørs. Det ble brukt en Beckmann skolesekk som er uisolert og har et enkelt lag solid stoff ytterst. Sekken har flere rom.

Sekken ble flyttet utendørs der den ble satt på bakken inntil husveggen ved en utendørs lufttemperatur på -1,8 grader. Målingene startet i det ytterste rommet der proben lå alene uten andre gjenstander. Dette ble gjort for å kartlegge forholdene under de antatt dårligste transport-betingelsene. I det store rommet i sekken lå det to bøker, et pennal og en bærbar, avslått PC (Chromebook). Proben ble flyttet over i det store rommet, inntil sidevegg i dette rommet etter 30 minutter utendørs. Temperaturen ble observert videre der i litt over to timer. Det antas at dette er en relevant tidsperiode for undersøkelsen. Innen den tid antas de fleste elever å ha kommet hjem.

Resultater

Ved oppstart av undersøkelsen holdt sekken 23 grader Celsius. Observerte temperaturer mens proben lå i det ytterste rommet var som vist i tabell 1 og 2 nedenfor-

Tabell 1. Temperaturutvikling i ytterste rom, målt første 30 minutter.

Tidspunkt,
minutter

Observert
temperatur, gr. C

0

23,0

15

7,0

30

5,0

Tabell 2. Temperaturutvikling i innerste rom, målt første fra 31 til 126 minutter.

Tidspunkt,
minutter

Observert

temperatur, gr. C

31

5,0*

48

5,0

60

4,5

126

4,0

* Proben har her ikke rukket å oppnå reell temperatur i innerste rom.

Diskusjon

Det ble observert en reduksjon til 5,0 grader Celsius etter 30 minutter i det ytterste rommet, der proben var mest eksponert for utetemperatur. Dette betyr at det er en sikkerhetsmargin på tre grader ned til minimum oppbevaringstemperatur for selvtesten. Etter flytting av proben til det store rommet i sekken, der proben lå inntil sideveggen i sekken, men sammen med to bøker, pennal og en liten PC, holdt temperaturen seg mye lenger. Etter 126 minutter var temperaturen fortsatt 4,0 grader Celsius. Det tyder på at en selvtest fortsatt ville hatt tilfredsstillende temperatur, og at man fortsatt ville ha fått valide testresultater om man hadde transportert selvtesten i dette rommet i to timer.

I dette forsøket er det valgt plassering av proben på de steder det må antas å bli kjølt ned raskest. Proben i seg selv er liten, og antas å endre temperatur like fort som, eller fortere, enn en selvtest plassert i ryggsekken.

Andre forhold som vil kunne påvirke temperaturutviklingen er om sekken bæres på ryggen, om den er gjennomvåt, og ikke minst utetemperaturen. Innetemperaturen ved oppstart vil selvsagt også ha betydning. Dessuten vil plasseringen i sekken kunne ha betydning, om den plasseres ved yttervegg eller mellom bøker.

Det kan gjøres flere forsøk under andre betingelser for å undersøke effekten av disse.

Konklusjon

Dette forsøket viser at det er trygt å transportere selvtester i ryggsekk i minst en halvtime hjem fra skolen under de betingelsene som er nevnt her.

I Vennesla kommune har vi tillatt hjemtransport av selvtester i skolesekk ved utetemperatur ned til to kuldegrader og høyst en halvtime transport i utetemperatur. Ved lengre transport eller lavere temperaturer anbefaler vi transport i innerlomme i jakke.

Alternativt kan foreldre hente test eller kjøpe selvtest.

Forfatterens bindinger:
Forfatteren har vært medansvarlig for å sende selvtester hjem med elever i skolesekken.

Referanse

  1. Internett 09.01.22 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/jevnlig-testing/