Evaluering og læring etter covid-19-pandemien:

Kan hurtigtester for covid-19 trygt transporteres hjem i skolesekk av elever vinterstid?

I perioder med utbredt smitte anbefalte Folkehelseinstituttet screening av elever i grunnskole og videregående skole. Testene som benyttes skulle ikke utsettes for frost. Er det mulig å transportere hurtigtester hjem i skolesekken uten at de blir utsatt for uakseptabelt lave temperaturer? Dette temaet har tidligere vært lite belyst med forskning.

Covid-19 selvtest 1-test pakke.

Per Kjetil Dalane

Kommuneoverlege i Vennesla kommune