Hva kan legestudenter lære om kommunal akuttplass i en utkantkommune?

Legeutdanningen har nødvendigvis skjedd ved at studentene har reist til et universitet i en større by. Erfaringen har vært at mange av studentene ikke kom seg ut av universitetsbyene i løpet av studietiden.

Steigen er den kommunen i Nordland som har lengst sammenhengende erfaring med sykestue og KAD-plass. Studentene reiser 1,5 time med hurtigbåt og buss til Leinesfjord for å lære om KAD på «Steigendagen».

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege i Saltdal, universitetslektor ved UiT, Norges arktiske universitet