Gjennomføring av akuttmedisinsk samtrening i seks kommuner

Siden 2001 har tverrfaglige team trent akuttmedisinsk simulering etter Bedre og Systematisk Teamtrening (BEST)-prinsippene, tilpasset førstelinjetjenesten. Artikkelen beskriver et prosjekt med akuttmedisinsk samtrening ved ni legekontor i seks ulike kommuner.

Den interkommunale legevakten i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) holder til i dette bygget tilhørende Førde sentralsjukehus (Helse Førde). Kommunene som er tilknyttet legevakten er Askvoll, Fjaler, Høyanger, Sunnfjord, Hyllestad og Balestrand-området av Sogndal.

Olav Langedrag Fjære

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norges arktiske universitet i Tromsø

Gry Elise Amundsen Albrektsen

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norges arktiske universitet i Tromsø, Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt, Førde

Anette Fosse

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norges arktiske universitet i Tromsø

Torben Wisborg

Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe, det helsevitenskapelige fakultet, Norges arktiske universitet i Tromsø, akuttmedisinsk avdeling, Hammerfest sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, avdeling for traumatologi, Oslo Universitetssykehus

Erik Zakariassen

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, Bergen. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

«Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.»

«For å få et best mulig utbytte bør treningen inkludere refleksjoner over praksis, herunder kommunikasjon og rollefordeling og debrief.»