Bokanmeldelse

Et solid oppslagsverk

Eli Berg

Elisabeth Arntzen
Ledelse og kvalitet i helsetjenesten
Arbeidsglede og orden i eget hus
2. utgave, 295 sider
Gyldendal Akademisk, Oslo 2021
ISBN 978-82-05-52387-6

Sakset fra baksideteksten:

«Lovverket er en grunnpilar i velferdssamfunnet. Lovverket gir helsepersonell omfattende plikter, og pasienter og brukere har fått mange rettigheter. Kapitlene gir en oversikt over gjeldende lovverk og viser hvordan studenter og helsepersonell kan etterleve lovverket i sin praktiske hverdag.»

Denne boken kan neppe kalles sengelektyre. Kanskje vil det også være krevende både for nybegynnere og erfarne leger å lese boken sammenhengende fra perm til perm. For her presenteres vi for et stort tilfang av lover og visjoner som gjelder for dagens helsevesen her til lands. Et imponerende arbeid er nedlagt av forfatteren ved å gi både overblikk og detaljer i regler for organisering og ikke minst kvalitet i arbeidet med pasienter både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene her til lands. Ledelse er et stikkord for hovedtematikken i dette viktige oppslagsverket- og arbeidsglede.

Boken avrundes med flere sider med en skjematisk/tabellarisk oversikt til stor hjelp for leseren, nemlig «Samordning av internkontrollkravene som del av styringssystemet». Dette sammen med et stikkordsregister gjør at denne store publikasjonen blir lettere tilgjengelig og mulig å finne fram i – både når boken benyttes som et oppslagsverk eller om leseren velger å lese boken sammenhengende fra perm til perm. Den skjematiske oppstillingen kan da fungere som en god oppsummering av en svært solid og krevende tekst.

Med utgangspunkt i denne boken er det nærliggende å stille spørsmål ved om offentlig myndighet har lagt for mange lover og retningslinjer for driften av helsetjenesten vår på helsevesenets skuldre. Et viktig spørsmål som trenger seg fram er om ledere virkelig kan makte å kjenne alle de lover og regler som skal sikre gode, rettferdige og tilgjengelige helsetjenester for hele befolkningen. Og som så i samarbeid med sine ansatte – og i noen tilfeller pasienter – skal fungere som samarbeidende team for å sikre gode helsetjenester for oss alle og arbeidsglede blant ansatte. Hatten av for ledere som virkelig evner å leve opp til lovgivers mange forventninger! Og ikke minst vesentlig: Takk til Elisabeth Arntzen for denne solide presentasjonen av «velferdssamfunnets grunnpilar».

Boken anbefales.