Faggrupper

Faggruppen Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Stian E. Lobben

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gruppen ble startet i 2019, og består nå av Thomas Mildestvedt, Lars Fadnes og Ingvild Vatten Alsnes, i tillegg til leder. I 2021 har vi bruktmesteparten av tiden på kursplanlegging og kursproduksjon.

Vi har i samarbeid med Legeforeningens nettkursavdeling, Exercise is Medicine Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin startet arbeidet med å lage et kombinert nett-/oppmøtekurs om fysisk aktivitet og kosthold som medisin. Kurset planlegges som klinisk emnekurs og ferdigstilles i løpet av 2022.

På Våruka 2022 vil vi arrangere klinisk emnekurs om spiseforstyrrelser i idretten sammen med blant annet Finn Skårderud og Olympiatoppen. Det tror vi blir et veldig spennende kurs med sterk representasjon fra norsk toppidrett blant foreleserne. På PMU 2022 vil vi arrangere et klinisk emnekurs om fysisk aktivitet og kosthold som medisin.

Ellers har Thomas Mildestvedt tatt oppdraget med å representere NFA og faggruppen i Helsedirektoratets arbeid med revisjon og digitalisering av Aktivitetshåndboken. Til sist har gruppens medlemmer ved ulike anledninger bidratt med enkeltforelesninger om fysisk aktivitet og kosthold for andre kursarrangører på tilgrensende fagområder.