Syriske flyktninger

Søker hjelp hos Allah før fastlegen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Når syriske flyktninger trenger hjelp for psykiske problemer er Allah/Gud den mest sannsynlige kilden for å be om hjelp, fulgt av ektefelle, mor og fastlegen som nummer fire på listen. Det viser en norsk studie blant 92 flyktninger fra Syria. På spørsmålet «Hvor ville du søkt hjelp først?» var det vanligste svaret ektefelle, Allah/Gud og mor. På spørsmål om hvem som ville kommet som nummer to på listen, svarte de fleste mor, ektefelle og psykolog/psykiater, tett fulgt av fastlegen. Høyere grad av sosial integrering og følelsen av tilhørighet i Norge var forbundet med høyere sannsynlighet for å oppsøke fastlegen ved psykiske problemer.