Svangerskapsdiabetes

Savnet bedre oppfølging

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I en kvalitativ studie i allmennpraksis fra Stavanger-regionen ble 14 kvinner i alderen 28–44 år som hadde hatt svangerskapsdiabetes ble intervjuet ett til halvannet år etter at de hadde født. De fleste kvinnene var fornøyd med oppfølgingen under graviditet, men bare to kvinner hadde blitt fulgt opp i henhold til retningslinjene etter fødsel. I de fleste konsultasjonene med fastlegen, var ikke svangerskapsdiabetes et tema. For å kunne opprettholde en sunn livsstil også etter svangerskapet, uttrykte kvinnene et behov for skreddersydd og persontilpasset informasjon og bedre støtte.