Oppfølging på poliklinikk

Bedre kolesterol og blodtrykk

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strukturert og regelmessig oppfølging ved sykehus-poliklinikk bidro til at færre hjertepasienter etter ett år hadde hatt behov for PCI, sammenlignet med pasienter som ble fulgt opp av fastlegen. Poliklinikk-pasientene hadde også signifikant lavere LDL-kolesterol og systolisk blodtrykk enn pasientene som bare hadde vært på en årlig kontroll hos fastlegen. Studien ble gjennomført ved Sørlandet sykehus i perioden 2007–2021, og inkluderte cirka 1500 pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt, PCI eller koronar bypass-operasjon. Pasientene ble randomisert til enten oppfølging i allmennpraksis eller til poliklinisk oppfølging med konsultasjoner etter to uker, tre måneder, seks måneder og ett år og årlig de neste fem årene. Forskjellene forble signifikant forskjellig også de første fem årene etterpå. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt mortalitet, hjerteinfarkt eller hjerneslag, og heller ikke for røykeslutt, fysisk aktivitet, vekt og blodsukkerkontroll.