82 prosent

av innvandrere som sommeren 2020 svarte på en nettundersøkelse, opplevde at de hadde tilstrekkelig informasjon om covid-19. Det kom frem i studie med svar fra 529 polske, arabiske, somaliske, tamilske og spansktalende innvandrere i Norge. De foretrukne kanalene for nyheter var pressekonferanser fra regjeringen, helsemyndighetenes nettsider og norske nyhetsmedier. Nær ni av ti rapporterte høy grad av tilslutning til forebyggende tiltak, og 79 prosent sa de hadde tillit til myndighetene. Det var imidlertid variasjoner mellom innvandrergrupper hva gjaldt betydningen av informasjon og tillit, som var lavest for innvandrere fra Polen. Artikkelforfatterne understreker imidlertid at de som deltok ikke er representative for hele populasjonen av innvandrergruppene som deltok, samt at det er vanskelig å generalisere resultatene til andre immigrantgrupper.

Illustrasjonsfoto: Colourbox