Antibiotikabruk

Store variasjoner i Europa

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Antibiotikaforskriving for luftveisinfeksjon varierer veldig mellom europeiske land. Det fremgår av en studie med data fra 18 land i Europa. Mens fire av landene kunne vise til en andel lavere enn 20 prosent, utgjorde antibiotika-forskriving mer enn 40 prosent av tilfellene i seks av landene. Bruken av tester på selve legekontoret varierte betydelig. I Kroatia, Moldova og Romania ble slike tester aldri brukt, mens andelen var på over 65 prosent for blant andre Norge – i hovedsak tester for CRP og streptokokk A. Forskriving av antibiotika var forbundet med sykdomsalvorlighet, komorbiditet, alder, feber, men hadde ikke sammenheng med for eksempel bruk av CRP-test. Til tross for de store variasjonene i antibiotika-forskriving, følte nær ni av ti fastleger seg trygge på sin beslutning om å forskrive antibiotika. Norske Siri Jensen er medforfatter, og studien skal være den første som har fått publisert resultater med data fra PraksisNett.