Spesialistutdanningen:

Fornyet i samfunnsmedisin!

Samfunnsmedisin er en spennende spesialitet, med fokus på befolkningens helse. Spesialiteten har vist seg spesielt nyttig gjennom pandemien, men omfatter langt mer enn smittevern.

Illustrasjon: Colourbox

Bettina Caroline Forsberg

Kommuneoverlege i Lillestrøm, leder i spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin, spesialist og individuell- og gruppeveileder i samfunnsmedisin

Betty Johanne Pettersen

Kommuneoverlege i Trondheim, medlem i spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin, spesialist og individuell- og gruppeveileder i samfunnsmedisin