Pasientsikkerhet:

Forbedres med elektronisk multidose

Fastlege Vegard Løkken Aase ved Vågsmyra legesenter i Stavanger bruker elektronisk multidose. Han opplever at det øker pasientsikkerheten i legemiddelbehandlingen han har ansvaret for.

Britt Randi Hansen

Direktoratet for e-helse

Foto: Hasse Berntsen / Nasjonalt senter for e-helseforsking