2019–2021:

Aktivitet ved et 6-legesenter i Trondheim

Fastlegeordningen forplikter legen til å dekke behovet for allmennlege i sin populasjon til enhver tid. Dersom etterspørselen øker, så kan fastlegen møte det ved gradvis å redusere listestørrelsen.

Lars Christian Naterstad Lervik

Fastlege ved Hallset legesenter

Torbjørn Øien

Fastlege ved Hallset legesenter

Njål Flem Mæland

Fastlege ved Hallset legesenter