Fastlegeordninga:

Status presens 2021

I haust hadde 134 000 nordmenn ikkje fastlege, ein dramatisk auke på få år. Færre enn sjetteparten av fastlegane har opne lister, mot nesten halvparten få år tidlegare. Og ordninga rekrutterer dårleg: berre éin prosent fleire fastlegar i 2021!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Thorleiv Robberstad

Tidlegare distriktslege, helse- og sosialsjef og assisterande fylkeslege