Førekomst av multimorbiditet:

Sosiale skilnader og felles samanheng med død i ei allmenn befolkning i Noreg

Overskrifta var den norske tittelen på avhandlinga mi, som eg forsvarte i april 2021. Bakgrunnen for arbeidet er den sosiale gradienten i helse, det at sjukdomsførekomst og dødelegheit aukar omvendt med personar sine sosioøkonomiske ressursar, typisk målt som utdanningsnivå, inntekt eller yrke.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kristin Hestmann Vinjerui

Lege, ph.d, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU