Norsk gynekologisk forening

Velkommen til kollegahjørnet, Kirsten Hald, nestleder i Norsk gynekologisk forening.

Kirsten Hald er nestleder i Norsk gynekologisk forening. Hun er også overlege og avdelingsleder ved gynekologisk avdeling kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus.

Hvor mange gynekologer har vi i Norge?

Hva er de viktigste faglige nyhetene innenfor deres fagfelt de siste årene, og hvilke konsekvenser kan dette få for allmennpraksis?

Har deres forening diskutert samhandling mellom gynekologer og fastleger?

Legeforeningen har kampanjen «Gjør kloke valg» mot overdiagnostikk. Har gynekologene noen innspill til denne?