Utposten for 50 år siden

Njål Flem Mæland

Faksimiler av Utpostens tre første utgaver fra den første årgangen som utkom i 1972.

Bakgrunnsillustrasjon: Colourbox