Hjelparen

Foto: Kari Møen

Kari Møen

Fastlege, Engen legesenter, Bergen kommune

Det handlar om å gå inn i sona, vera ein del av situasjonen, byggje rundt det ein ser på staden. Møte den andre.