Den draumen eg ber på

Illustrasjonsfoto: Helle Dunker

Marit Tuv

Kvart år byr Utposten sitt julenummer på refleksjonstekstar frå legar over heile landet. Temaet for julenummeret dette året er «Den draumen eg ber på». Orda er henta frå det kjente diktet til Olav H. Hauge: