Den nevropsykologiske undersøkelsen:

– En kartlegging av kognitiv funksjon og psykisk helse

Ved utredning av psykiske lidelser må både symptomer, funksjonstap og mulige diagnoser kartlegges og vurderes. En nevropsykologisk undersøkelse kan være nyttig dersom legen er usikker på årsaken til funksjonsvansker i hverdagen eller i arbeidslivet. Slik utredning er også aktuell ved vurdering av uførhet, og kan si noe om potensialet for å gjennomføre høyere utdanning og evne til å fungere under ulike arbeidsvilkår.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Anne-Lise Juul Haugan

Spesialist i nevropsykologi. Privatpraktiserende nevropsykolog og stipendiat ved NTNU, Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU Midt-Norge), Fakultet for medisin og helsevitenskap/Institutt for psykisk helse