Utforming av grunninntekt:

En mulig modell

Utenforskap reiser spørsmålet om lønnskompensasjon basert utelukkende på et problematisk sykdomsbegrep er hensiktsmessig. Jeg har i foregående artikkel i dette nummeret av Utposten argumentert for at det er tid for å tenke nytt, og heller se til land som tenker i retning av borgerlønn eller grunninntekt. Jeg presenterer her en modell for hvordan grunninntekt som lønnskompensasjon kan utformes.

Norge har gode velferdsordninger, men det er selvsagt mulig med forbedringer.

Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto

Georg Espolin Johnson