Hvilke vilkår for lønnskompensasjon er hensiktsmessige?

Utenforskap gjør at vi må tenke nytt

Kontantytelser som erstatning for manglende lønnsinntekt er kanskje den viktigste komponenten i folketrygden. Dagens ordning er romslig og sjenerøs, men når jeg i overskriften hevder at vi må tenke nytt, må det bety at jeg ser svakheter som bør løses. Ytelsene treffer ikke alltid etter sine intensjoner; de er mange, kompliserte og delvis overlappende, og de forutsetter svært omfattende og dyr kontroll og administrasjon.

Georg Espolin Johnson

Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto