Fra objektive funn til bruk av egne kognitive evner

I første halvdel av 1990-tallet gikk trygdemedisinen inn i en motsetningsfull tid med strid om objektivitetskriterier.

Hans Magnus Solli

Allmennlege og pensjonert forsker i trygdemedisinsk fagetikk

Foto: Morten Hernæs