Fibromyalgi

En praktisk tilnærming sett fra en Nav-leges ståsted

Fibromyalgi er en svært vanlig tilstand. I HUNT-data fra Nord-Trøndelag er forekomsten 5,2 prosent hos kvinner. Tilstanden gir en betydelig sykdomsbyrde og er en hyppig årsak til legesøkning, sykefravær og uføretrygd. Det er derfor av stor betydning at leger har god kjennskap til tilstanden, både til diagnosesetting og behandling. I denne artikkelen vil jeg gi praktiske råd om nettopp dette.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Njål Flem Mæland

Rådgivende overlege i Nav og fastlege ved Hallset legesenter