Klokkertro på mestringstro

Ragne G.H. Gjengedal intervjuet av Lisbeth Nilsen

Én faktor kan med stor sannsynlighet forutsi hvilke pasienter med angst og depresjon som kommer tilbake i full jobb etter sykmelding.

– Tidligere forskning har vist at graden av mestringstro, med høyere sannsynlighet enn reduksjon av symptomer på angst og depresjon, kan forutsi hvem som er tilbake i fullt arbeid etter behandling, sier Ragne G.H. Gjengedal, enhetsleder ved Poliklinikken Raskere tilbake på Diakonhjemmet sykehus.

Foto: Lisbeth Nilsen