Praksisdag i Nav for medisinstudenter

På initiativ fra fylkesledelsen i Nav Sør-Trøndelag planla og gjennomførte vi i 2013 praksisutplassering ved Nav-kontor for sjetteårs medisinerstudenter. Praksisdagen er nå en fast del av undervisningen i trygdemedisin. Denne artikkelen redegjør for prosessen mot realisering, samt gjennomføring og evaluering av praksisdagen.

Njål Flem Mæland deler sine erfaringer med praksisdag ved Nav for sjetteårs medisintstudenter.

Illustrasjonsfoto: BF Sandnes/Scandinavian Stockphoto

Njål Flem Mæland

Fastlege ved Hallset legesenter, rådgivende overlege i Nav Trøndelag og universitetslektor ved NTNU