De rådgivende legene i Nav – samhandlere, ikke kontrollører

Hvilken rolle har de rådgivende legene i Nav? Mange tror at det er disse legene som bestemmer hvem som skal ha hvilken ytelse. Slik er det ikke.

Illustrasjonsfoto: BF Sandnes /Scandinavian Stockphoto

Grete Damberg

Sjeflege i Nav