Lager egen veileder for fastlegene

Klinikerne på Diakonhjemmet sykehus har sin egen behandlingsveileder for jobbfokusert terapi. Nå kommer snart en veileder for fastlegene.

Lisbeth Nilsen

– Det er mye snakk om fastlegenes portvokterrolle, men i disse situasjonene handler det mer om å være på pasientens side, sier Bente Aschim, rådgivende lege ved Poliklinikken Raskere tilbake på Diakonhjemmet sykehus og tidligere fastlege.

Arkivfoto