Utpostens dobbelttime

Lager egen veileder for fastlegene

Klinikerne på Diakonhjemmet sykehus har sin egen behandlingsveileder for jobbfokusert terapi. Nå kommer snart en veileder for fastlegene.

Lisbeth Nilsen

– Det er mye snakk om fastlegenes portvokterrolle, men i disse situasjonene handler det mer om å være på pasientens side, sier Bente Aschim, rådgivende lege ved Poliklinikken Raskere tilbake på Diakonhjemmet sykehus og tidligere fastlege.

Arkivfoto

– Tradisjonelt i psykiatrien har det ikke vært så tett samarbeid med fastlegene, men ved jobbfokusert terapi trenger vi å samarbeide, sier Bente Aschim, rådgivende lege ved Poliklinikken Raskere tilbake på Diakonhjemmet sykehus og tidligere fastlege.

Fokusgruppeintervjuer hun har gjennomført med fastleger viser at også fastlegene har behov for samarbeid med Raskere-tilbake-poliklinikken. Sammen med sykehusets praksiskonsulent utarbeider Aschim en behandlingsveileder i jobbfokusert terapi for fastlegene.

Ett spørsmål nyttig

– Kan fastlegene gi like god behandling som dere?

– Ved lettere depresjon og angst kan fastlegene gjøre mye selv, og jeg mener at utdanning innen kognitiv terapi ikke er nødvendig. Det kan være nyttig ikke bare å følge Helsedirektoratets sykmeldingsveileder, men å stille pasienten et åpent og uforpliktende spørsmål: «Tror du at du vil være tilbake i jobb om noen uker?» eller: «Når tror du at du kan være tilbake i jobb?». Jeg forbauses ofte over hvor stor tro pasienten selv har på å komme tilbake. Men det er store variasjoner i sykmeldingsforståelsen.

På pasientens side

Alle pasientene ved Raskere-tilbake-poliklinikken er med på å lage en plan for retur til jobb.

– Mange fastleger pekte på utfordringer rundt åpenhet om psykiske lidelser og diagnose. Og i fokusgruppeintervjuer vi har hatt med pasientene, kom det frem at det fortsatt er mye stigma. Det er forskjeller på arbeidsgivere, og vi hjelper pasientene med hva de skal si, og hvem som skal involveres. Hvordan retur til arbeid skal skje, må tilpasses individuelt. Det er mye snakk om fastlegenes portvokterrolle, men i disse situasjonene handler det mer om å være på pasientens side, mener Aschim.

– Hvor ofte stoppes pasienten av at arbeidsgiver er uvillig til å ta dem tilbake i jobb?

– Ikke sjelden har jeg møtt uføretrygdede som sier at de hadde ønsket å ha en jobb. Jeg har vært fastlege i Oslo i 40 år, og det er vanskeligere for sykmeldte nå enn før, selv om mange arbeidsgivere også er flinke.