Til ettertanke – og stor respekt

Eli Berg

Mímir Kristjánsson
Mamma er trygda
189 sider
Kagge Forlag
Oslo 2019
ISBN 978-82-489-2235-3